Coş gol 
 

Alege cadoul tau

 

 

 

Politica de confidenţialitate

 
Politica de confidenţialitate
Agentia Banner respectă confidenţialitatea tuturor utilizatorilor. Toate activităţile pe internet ale Agentiei Banner sunt în conformitate cu legislaţia europeană in vigoare si cu legislatia in vigoare din România. Aceste principii de protejare a datelor cu caracter personal (”Politica de confidenţialitate”) reglementează management-ul de  informaţii despre utilizatori, colectate de către Agentia Banner (definite mai sus) când aceştia accesează website-ul. Agentia Banner proceseaza datele personale in conformitate cu
Legea nr. 677/2001 privind Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si completările ulterioare
 
(“Legea română pentru Protecţia Datelor”). Datele sunt colectate în numele Agentiei Banner, care devine “operatorul datelor” în conformitate cu Legea privind protectia si  prelucrarea datelor personale. Colectarea şi procesarea datelor personale
Toţi utilizatorii pot vizita website-urile Agentiei Banner fără dezvăluirea datelor personale (prin date personale se înţelege orice informaţie legată de o persoană fizică, 
cunoscută sau identificabilă; o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special cu referire la codul numeric personal sau  la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, psihice, mentale, economice, culturale sau sociale). Totuşi, există cazuri în care neoferind datele  minime necesare indicate în câmpul de înregistrare al datelor sau în alte pagini ale website-ului, se ajunge la imposibilitatea Agentiei Banner de a furniza utilizatorului  anumite servicii sau produse, inclusiv servicii post-vânzare. Dacă utilizatorul face o achiziţie prin intermediul unuia dintre website-urile Agentiei Banner sau telefonic, acesta  pătrunde in relaţia contractuală cu Agentia Banner. Utilizatorului i se cere să dezvăluie date personale necesare în momentul tranzacţiei. Pentru a mulţumi cererile  utilizatorului şi pentru scopuri specifice comenzii sau pentru alte scopuri enumerate mai jos, Agentia Banner poate colecta de la utilizator următoarele date: nume, prenume, data naşterii, sex, e-mail, adresa de livrare, telefon, număr de telefon mobil, vârstă, alte date metrice (cum ar fi dimensiunile fizice ale utilizatorului).

Agentia Banner înregistrează de asemenea informatii privitoare la achiziţionările utilizatorului. În virtutea înregistrării voluntare pe website-urile Agentiei Banner sau a comandării de produse ale Agentiei Banner, utilizatorul este de acord cu (işi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către Agentia Banner în propriul sistem officermatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai jos, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr.677/2001 privind protectia si prelucrarea datelor personale.

Dacă utilizatorul nu este de acord, el/ea are dreptul sa nu utilizeze acest website şi să nu ofere Agentiei Banner datele personale.
Agentia Banner  îşi atribuie dreptul de procesare a datelor divulgate pe o perioadă necesară pentru împlinirea scopurilor urmărite de procesarea datelor personale şi de arhivare  în conformitate cu legile în vigoare, fără prejudicierea obligaţiilor Agentia Banner ce decurg din legi speciale.

Acordarea consimţământului

Pentru procesarea datelor personale de către Agentia Banner este voluntară şi utilizatorul are dreptul de a-şi retrage consimţământul prin trimiterea unei notificări de retragere către Agentia Banner sau prin e-mail la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Drepturile utilizatorilor, pentru procesarea datelor lor personale sunt in general stabilite in Art.13 din Legea nr.677/2001 privind protecţia datelor personale şi includ inter alia, dreptul de a cere o actualizare a datelor sau o ştergere a datelor din sistemul informatic al Agentiei Banner, dreptul la o transcriere a datelor personale care fac obiectul procesării Agentia Banner si dreptul de a înnainta o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în eventualitatea suspiciunii unei procesări neautorizate de date personale.

Alte Metode de Colectare a Datelor Personale


Pe lângă colectarea de date prin intermediul website-urilor Agentia Banner, utilizatorului i se poate cere să dezvăluie date personale prin corespondenţă scrisă către Agentia Banner, în  conversaţii telefonice, în momentul efectuarii unei comenzi, solicitării un serviciu, inregistrarii unui produs achiziţionat pentru servicii post-vanzare, înscrierea pentru participare la observaţii online sau la orice oferta promoţională, in cadrul chatt-ului online, etc. In acest caz, utilizatorului i se va solicita separat  consimţământul pentru procesarea datelor personale dezvăluite către Agentia Banner, dacă asemenea consimţământ este cerut de lege.
 
Scopuri pentru procesare a datelor


Agentiea Banner procesează date cu caracter personal în urmatoarele scopuri:
Furnizarea de servicii Petty în cadrul funcţionării clubului online de cumpărături petty, dar şi în cadrul altor website-uri Petty, cuprind (i) înfăptuirea actelornecesare legate de tranzacţiile de vânzare şi cumpărare sau de performanţa oricărui alt contract dintre Agentiei Banner şi utilizator, inclusiv verificarea plăţii şi a livrării comenzii utilizatorului, şi (ii) furnizarea de servicii relaţii cu clienţii, inclusiv servicii legate de afacerile Agentia Banner, cum ar fi garanţia şi serviciile post-vânzare, solicitarea opiniilor utilizatorului despre produsele şi serviciile Agentiei Banner, îmbunătăţirea produselor şi serviciilor Agentia Banner pentru clienţi, organizarea de trageri la sorţi, concursuri şi alte activităţi promoţionale.


Folosirea si divulgarea datelor personale unei terţe părţi


Agentia Banner utilizează datele personale dezvăluite numai in scopuri legate de activităţile de afaceri conturate mai sus. Agentia Banner, in nicio circumstanţă, nu va vinde datele personale ale utilizatorului unei terţe părţi. Angajaţii Agentiei Banner sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea officermaţiilor utilizatorului in conformitate cu legile in vigoare.


Divulgarea datelor cu caracter personal către procesatori


Datele personale pot fi divulgate altor persoane (părţi) pentru a permite încheierea de contracte din care utilizatorul face parte sau pentru alte scopuri amintite în acest document sau pentru a se asigura că beneficiază pe deplin de orice oferte speciale sau promoţii relevante. Agentia Banner se foloseşte de serviciile altor companii care  efectuează acţiuni în numele său (procesorul de date), cum ar fi onorarea comenzilor, livrarea coletelor, trimiterea de mesaje poştale sau e-mail-uri, trimiterea de mesaje text (SMS), acordarea de asistenţă marketing, procesarea plăţilor efectuate prin intermediul cardului de credit, acordarea de servicii de control împotriva fraudei şi acordarea de servicii cu clienţii. Astfel de persoane vor avea acces la datele personale necesare pentru îndeplinirea funcţiilor respective, dar nu le pot folosi în niciun alt scop şi sunt obligate să proceseze datele în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 
În virtutea abonării voluntare la website-urile Agentiei Banner sau a comandării de produse Agentia Banner, sunteţi de acord cu scutirea Agentiei Banner de la obligaţiile de notificare în conformitate cu Legea referitoare la protecţia datelor personale, ca urmare a publicării notificarilor respective pe website.
 
officermaţii înregistrate automat (date non-personale)


Când accesaţi website-ul (ca utilizator neînregistrat), unele officermaţii non-personale (tipul navigatorului de internet utilizat, numărul de accesări, media timpului petrecut pe website, website-urile vizualizate) sunt înregistrate automat. officermaţia este folosită că feedback pentru îmbunătăţirea înfăţişării, conţinutului şi funcţionalităţii website-urilor Agentia Banner. Datele utilizatorului nu sunt procesate în continuare şi nici transmise unei terţe părţi, exceptând cazul în care utilizatorul trimite o cerere pentru incetarea acestei procesari la adresa de e-mail office@Cadouriletale/ro.ro.
 
Cookies şi web beacons


Cookies sunt fişiere mici stocate temporar pe hard disk-ul utilizatorului, ce permit website-ului să identifice computerul utilizatorului odată cu accesările ulterioare. Agentia Banner foloseşte cookies numai pentru colectarea de officermaţii referitoare la utilizarea website-ului. Datele furnizate de cookies sunt anonime şi nu constituie date personale. Web beacons, cunoscute şi sub denumirea de single pixel, tehnlogie clear gift, sau action tags, pot fi folosite pe website-urile Agentiei Banner.
 
Tehnologia web beacon permite Agentia Banner să ştie care vizitatori au accesat elemente cheie (cum ar fi link-urile sau obiectele grafice) din cadrul paginii web Agentia Banner sau e-mail-ului Agentia Banner. Datele furnizate de web beacons sunt anonime şi nu constituie date personale. Utilizatorul poate opta pentru închiderea cookies/web beacons utilizând în orice moment setările navigatorului de dezactivare a acestora.
 
Securitate


Agentia Banner intenţionează să va protejeze datele personale şi să le păstreze integritatea conform regulilor Uniunii Europene şi Legii romane pentru protecţia datelor. Agentia Banner va lua toate măsurile şi prevederile tehnice, organizaţionale şi personale, corespunzătoare, conform directivelor Uniunii Europene sau altor legi romane în vigoare, inclusiv Legeii romane pentru protecţia datelor legate de procesarea de date, păstrarea datelor cu caracter personal ţine de dumneavoastră, pentru siguranţa şi protejarea împotriva accidenteleor sau distrugerilor ilegale şi a pierderilor accidentale, modificării, dezvăluirii sau acesării neautorizate, şi împotriva altor forme  de prelucrare ilegale.
 
Minorii


Agentia Banner le recomanda insistent tuturor părinţilor şi tutorilor să îşi înveţe copii să folosească datele personale pe internet în siguranţă şi responsabil. Persoanele mai
tinre de 18 ani nu ar trebui să transmită officermaţii cu caracter personal website-urilor Agentiei Banner, fără acordul părinţilor sau al tutorilor. Agentia Banner nu va colecta 
officermaţii cu caracter personal în mod conştient de la nicio persoană cu vârsta de până la 18 ani, nu le va utilize în niciun mod, si nici nu le va divulga unei terţe părţi fără aprobare. In legatură cu dispozitiile prezentate anterior, Agentia Banner presupune că utilizatorii website-urilor sale au 18 ani sau mai mult.

Link-uri către alte site-uri

Această politică de confidenţialitate se aplică atat paginii de pornire www.Cadouriletale.ro, cat si altor website-uri ale Agentiei Banner gestionate de către Agentia Banner şi/sau de către filialele sale din Europa centrală şi de est care procedează astfel pentru şi în numele Agentiei Banner. Paginile web cuprinse în acest website pot conţine link-uri spre furnizori din cadrul sau din afara Agentia Banner. Utilizatorii sunt sfătuiţi să aibă grijă când părăsesc website-ul Agentia Banner folosind un link, şi să citească declaraţia de protecţie a datelor cu caracter personal pentru fiecare website în parte. Agentia Banner nu verifică toate officermaţiile conţinute de aceste link-uri şi principiile de  confidenţialitate în vigoare din cadrul altor site-uri şi nu se face responsabil pentru niciun conţinut, bun sau serviciu oferit de acestea. Utilizarea site-urilor conectate prin link-uri trebuie să respecte condiţiile şi acordurile în vigoare pentru astfel de site-uri.
 
Dreptul la officermare şi la Anularea Newsletter-ului (Notificările Promoţiilor)
Utilizatorii sunt îndemnaţi să ceară orice officermaţie privitoare la politica de confidenţialitate Agentia Banner sau la termeni şi condiţii, folosind adresa de e-mail de mai sus.
 
Final.
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Utilizatorii care nu mai doresc primirea newsletter-ului Agentiei Banner îşi pot anula înregistrările prin trimiterea unei cereri la:
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Notificarea modificărilor
Utilizatorii vor fi ţinuţi la curent cu schimbările aduse acestei Politici de Confidenţialitate, în pagina de pornire Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. şi în alte locuri considerate potrivite de către Agentia Banner, in vederea unui anumit scop. În virtutea utilizării website-urilor Agentia Banner sau a comandării de produse de la Agentia Banner, urmărind notificarea  modificărilor Politicii de Confidenţialitate, utilizatorul este de acord în măsură deplină cu schimbările conţinute în versiunea actuală a Politicii de 
Confidenţialitate.

 

 

 

comenzi-incredere-2.png

sample iconLivrare Gratuita

la comenzi de peste 1000 RON

Cumparati acum de minim 1000 RON si primiti produsele comandate gratuit, la dumneavoastra acasa. Cititi maim multe detalii aici.

sample iconContacteaza-ne

Intrebari? la - 0722,,254,452 -

Aveti intrebari suplimentare sau doriti o colectie custom? Nimic mai simplu. Contactati-ne la numarul de mai sus si te vom ajuta!

sample iconUrmareste-ne

afla cele mai noi oferte!

Fii la curent cu cele mai noi si mai avantajoase oferte. Urmareste-ne pe Facebook, Twitter sau Pinterest pentru a afla ultimele noutati